Ve svěžích listnatých hájích, na lesních lukách, keřnatých stráních, v rovinách a pahorkatinách často pospolitě ve větších nebo menších porostech. Roste nejen v habrových doubravách, smíšených lesích dubovo-bukových, ale i v doubravách a v kulturních smíšených lesích v pásmu habrových doubrav a smíšených světlých a teplých bučin. Nacházíme jej i na půdách více méně kyselých. Vstavačovitá rostlina s rozšířením eurasijským. Bílé, nepatrně nazelenalé, zejména v podvečer silně vonné květy se rozvíjejí v červnu a červenci.