Ječmenka evropská v listnatých lesích horních poloh, především v bučinách. Hojnější bývá v sušších polohách, na jižních expozicích. Tam, kde roste i na svazích stinných, je to neklamný důkaz, že v půdě je dostatek vápna (tak tomu je na půdách vzniklých větráním slepenců s vápnitým tmelem, na půdách spilitových, čedičových, opukových apod.). Ukazatel úrodných půd, s příznivými vlastnostmi fyzikálními i chemickými. Druh evropský. Kvete v červnu a červenci. V lesích nápadná, až přes 1 m vysoká tráva.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)