Válečka lesní roste ve vlhkých stinných lesích a lesních houštinách na úrodných půdách. Rozšířena od luhů až do pásma bučin, hojná v oblasti habrových doubrav i bučin. Charakteristický průvodce pomoravských teplých, poněkud sušších luhů, ukazatel minerálně bohatých půd, s příznivými fysikálními vlastnostmi. Uplatňuje se v nitrofilních společenstvech.

Na výslunných kopcích a stráních, v křovinách a travnatých, keři porostlých svazích i v světlých lesích, na vápnem bohatých půdách roste válečka prapořitá Brachypodium pinnatum. Považuje se za druh vysloveně vápnomilný. Pěkné, v mládí světlezelené trávy, kvetoucí v červnu a červenci. Válečka lesní má rozšíření eurasijské, válečka prapořitá eurosibiřské.