Čarovník pařížský, nebo také čarovník obecný, roste ve vlhkých stinných lesích, zvláště v lesích listnatých na humosních půdách, nikdy však na půdách s větším obsahem vápna. V kulturních smrčinách bývá často ukazatelem stanovišť, vhodných pro pěstování listnatých dřevin.

Nejhojněji v horských a podhorských lesích na vlhkých půdách a v humosních sutích. Velmi často a pospolitě roste i na půdách rašelinných. Druh circumpolární. Kvete v červenci a srpnu jemu zcela podobné jsou i ostatní dva druhy téhož rodu: čarovník horský a čarovník prostřední. Rostou na podobných stanovištích jako čarovník obecný. Mnohdy všechny tři druhy pospolitě. Rostliny pupalkovité. V středoevropských lesích rozšířeny od nížiny až vysoko do hor.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)