Korsakova psychóza vzniká v průběhu chronického abúzu, častěji ale navazuje náhle na jinou psychózu, nejvíce na delirium tremens. Nejvýraznějším projevem korsakovovy psychózy je „krátká paměť“, která má za následek dezorientaci v čase a místě. Starší znalosti a dávné události si pacient pamatuje. Na svůj stav se dívá nekriticky, ze svých rozpaků si pomáhá různými smyšlenkami, které jsou pro tuto psychózu typické. Někdy se korsakovova alkoholická psychóza může časem upravit. Většinou ale postupuje a vyúsťuje v alkoholickou demenci.

Projevy alkoholické demence

Pacientovy intelektové schopnosti jsou více nebo méně sníženy. Nápadná je přitom neschopnost pacienta učit se nové poznatky a orientovat se v novém prostředí. Alkoholickou demenci lze pozorovat u osob dlouhodobě závislých na pití piva, jejichž somatický stav není zdaleka nejhorší. Relativně častěji se alkoholická demence vyskytuje u žen než u mužů.