Antipyretika jsou léky, které se podávají proti horečce. Mezi nejvíce používané patří kyselina acetylsalicylová a paracetamol. Mohou to být i některá nesteroidní antirevmatika. Tyto prostředky zároveň fungují i proti bolesti.