Systolický versus diastolický krevní tlak: Který je důležitější nebo nebezpečnější?

Problémy s tlakem, především vysokým, jsou často označovány jako jedna z civilizačních nemocí dnešní doby. Všichni víme, že při měření krevního tlaku, jsou výsledkem dvě čísla, neboli tlak systolický a diastolický. Možná i vy už jste si někdy položili otázku, které číslo je vlastně v souvislosti s hypertenzí důležitější nebo nebezpečnější.

Co čísla měří?

Zjednodušeně lze říci, že první číslo, systolický krevní tlak, udává velikost tlaku, který působí na stěny vašich tepen, když vaše srdce bije. Druhé číslo, diastolický krevní tlak, udává, jaký tlak působí na stěny tepen mezi údery srdce. Obvykle se větší pozornost věnuje systolickému krevnímu tlaku jako hlavnímu rizikovému faktoru srdečních onemocnění. Nicméně jak systolický, tak diastolický krevní tlak jsou při sledování zdraví vašeho srdce stejně důležité. U zdravé dospělé osoby by se v ideálním případě měl tlak v klidovém stavu pohybovat kolem hodnoty 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg se označují jako hypertenze.

Jaká rizika přináší vysoký systolický tlak a jaká vysoký diastolický tlak?

Nedávné studie prokázaly, že zdravotní rizika představuje jak vysoký systolický krevní tlak, tak vysoký diastolický krevní tlak. Vysoká hodnota systolického tlaku zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Systolický krevní tlak je spojován s infarkty, srdečním selháním, onemocněním ledvin a celkovou úmrtností.

Měřič tlaku s hodnotami hypertenze.
zdroj: pixabay.com

Vysoká hodnota diastolického tlaku zvyšuje riziko onemocnění aorty. Aorta přivádí krev a kyslík ze srdce do břicha a hrudníku. Lidé se zvýšenou diastolickou hodnotou jsou náchylnější ke vzniku aneurysmatu břišní aorty, což je rozšíření aorty, které může vést k jejímu prasknutí a vysokému riziku úmrtí.

Měření tlaku aneb kdy se která hodnota vlastně měří?

Měření tlaku je běžnou součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře. Probíhá pomocí tlakoměru, jehož součástí je manžeta, která se nasadí na horní část paže. Toto měření je považováno za přesnější než měření na zápěstí, které používají některé přístroje určené k domácímu použití. Manžeta se nafoukne vzduchem a utáhne se kolem paže. Jakmile dosáhne nejvyššího bodu, začne se vypouštět. V tomto okamžiku se změří první zvuk pulzující krve, který označí první číslo neboli systolický tlak. Jakmile se manžeta vyprázdní, zvuk pulzující krve již není slyšet, v tomto okamžiku se provede druhé měření. Výsledkem je diastolický tlak. Hodnota tlaku může být změřena automaticky pomocí přístroje nebo manuálně odečtena zdravotnickým personálem.

Při problémech s hypertenzí se doporučuje dodržování DASH diety. O co jde?

Zdroj: verywellhealth.com, cdc.gov, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, nhlbi.nih.gov, healthline.com

Martina Šťastná

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X