Allyl isothiokyanát je produkt štěpení sinigrinu, má se za to, že hraje roli v prevenci nádorů a potlačuje jejich růst.