Synkopa jsou mdloby nebo ztráta vědomí způsobená dočasným nedostatkem kyslíku v mozku. Má rychlý nástup a rychlou spontánní úpravu, k níž většinou dojde během několika desítek vteřin či minut a postižený si velice často tuto událost nepamatuje či neuvědomuje. Pro léčbu je podstatné vyhýbat se situacím, při kterých synkopy vznikají. Důležitá je i kontrola tlaku a může být zavedena i medikace – kardiologická či neurologická.