EKG je zkratka pro elektrokardiogram, test, který měří elektrickou aktivitu srdce a detekuje srdeční potíže.