Pickova nemoc je vzácná degenerativní mozková porucha, která způsobuje demenci, neurotické chování a postupné změny v osobnosti. Hlavním projevem je změna osobnosti a emocí. Příčiny nebyly dosud objasněny, dochází však k zániku neuronů (nervových buněk, které tvoří základ nervové soustavy, tedy i mozku).