Syndrom cizí ruky: Příčiny, příznaky a léčba

Syndrom cizí ruky (anglicky Alien hand syndrom) je vzácný neurologický stav, který způsobuje, že jedna ruka jedná na základě vlastní vůle. Někdy je postižena i jedna noha, i když to není tak časté. Zní to opravdu hrůzostrašně.

Při syndromu cizí ruky není ruka pod kontrolou mysli a pohybuje se, jako by měla vlastní mysl. Postižená ruka se během tohoto procesu samovolně a svému majiteli se jeví jako cizí. Zdá se, že se pohybuje záměrně, aby provedla úkony, které jsou neúmyslné.

I když může postihnout i děti, obvykle se cizí ruka vyskytuje u dospělých. Někdy se označuje jako syndrom doktora Strangelova, Strangelova ruka nebo anarchická ruka.

Co způsobuje nemoc cizí ruky?

Syndrom cizí ruky může být způsoben několika faktory. U některých lidí se syndrom cizí ruky objeví po mrtvici, úrazu nebo nádoru. Někdy je spojován s rakovinou, neurodegenerativními onemocněními a mozkovými aneuryzmaty.

Syndrom cizí ruky souvisí s operacemi mozku, které oddělují obě mozkové hemisféry. To může zahrnovat řez podél corpus callosum. Corpus callosum rozděluje mozkové hemisféry a umožňuje komunikaci mezi oběma stranami. Operace k léčbě epilepsie někdy tímto způsobem ovlivňují mozek.

Léze byly u osob s tímto onemocněním nalezeny také v přední cingulární kůře, zadní temenní kůře a v oblastech doplňkové motorické kůry mozku.

Skeny mozku ukazují, že lidé se syndromem cizí ruky mají izolované aktivity v kontralaterální primární motorické oblasti. Předpokládá se, že je to způsobeno lézí nebo poškozením v temenní kůře. To ovlivňuje systémy záměrného plánování a může způsobit spontánní pohyby.

Příznaky nemoci cizí ruky

Nejvýraznějším příznakem syndromu cizí ruky je neschopnost ovládat ruku, protože jedná samostatně. Postižená ruka se může pohybovat mimovolně a vykonávat cílevědomé úkoly a činnosti. Říká se, že ruka se pohybuje bez kognitivní kontroly nebo vědomí. Jako by ji ovládal někdo jiný nebo jako by měla vlastní rozum.

Ruka se může dotýkat obličeje, zapínat knoflíky na košili nebo zvedat předměty, někdy opakovaně nebo nutkavě. Cizí ruka může také sama levitovat. Ruka může také provádět sebeoponující činnosti, jako je zavírání zásuvky, kterou druhá ruka právě otevřela, nebo rozepínání košile, kterou jste si právě zapnuli. Cizí ruka nespolupracuje a může provádět nesprávné činnosti nebo neplnit příkazy.

Lidé se syndromem cizí ruky mohou mít pocit, že ruka nebo končetina je cizí nebo jim nepatří. Nepopírají však vlastnictví končetiny, což se může stát u jiných poruch.

Diagnostika nemoci cizí ruky

Lékař může syndrom cizí ruky diagnostikovat na základě pozorování a hodnocení. Diagnostika syndromu cizí ruky je složitá, protože se jedná o neurologickou poruchu, která postrádá psychiatrickou složku. To ztěžuje diagnostiku, protože problémy s chováním jsou častější než syndrom cizí ruky. Příznaky lze někdy připsat psychiatrické poruše, což může být pro postiženého frustrující.

Možnosti léčby

Syndrom cizí ruky nelze vyléčit. Terapie a farmakologické možnosti léčby syndromu cizí ruky nejsou dostatečně vyvinuté, ale vědci pracují na léčbě, která by zmírnila příznaky. Lidé, kteří mají syndrom cizí ruky po onemocnění mozku nebo po mozkové mrtvici, se mohou po určité době zotavit. U osob s neurodegenerativním onemocněním je však zotavení méně úspěšné.

Tento stav lze léčit nebo zvládnout pomocí terapií na kontrolu svalů, jako je botulotoxin (botox) a neuromuskulární blokátory. Benzodiazepiny byl v některých případech úspěšný, ale behaviorální techniky se zdají být prospěšnější.

Terapie zrcadlovým boxem, techniky kognitivní terapie a behaviorální terapie s učebními úkoly mohou pomoci zvládnout příznaky. Pomoci mohou také techniky vizuálně-prostorového koučování. Někdy se jedinec snaží zadržet svou cizí ruku tím, že ji drží pod mezi nohama nebo si na ni sedne. Někteří lidé mohou zjistit, že jim pomáhá držet v cizí ruce nějaký předmět, aby jí zabránili v plnění úkolů.

Jedinci se syndromem cizí ruky nebo jiné osobě může pomoci dávat slovní příkazy k zastavení činnosti. Tato metoda však nemusí přinést dlouhodobé výsledky. Lékař může doporučit fyzikální a pracovní terapie.

Zajímavá fakta nemoci cizí ruky

Zde je několik faktů o syndromu cizí ruky:

  • poprvé byl zaznamenán v roce 1909.
  • syndrom cizí ruky obvykle postihuje levou nebo nedominantní ruku.
  • jedna z postav ve filmu Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska z roku 1964Důvěryhodný zdroj má syndrom cizí ruky. Z tohoto důvodu někteří lidé označují syndrom cizí ruky jako syndrom Dr. Strangelove.
  • v několika případech se uvádí, že se cizí ruka pokusí jedinci ublížit.
  • někteří lidé svou mimozemskou ruku pojmenovávají.

Zdroj informací: https://www.healthline.com/health/alien-hand-syndrome
Zdroj fotky: pexels.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X