Epilepsii provází několik lékařských mýtů

Epilepsie, lékařské mýty a nedorozumění spojených s touto nemocí. Vyvrátili jsme řadu mýtu, které kolují společností ohledně epilepsie. Mimo jiné se ptáme, zda je epilepsie nakažlivá, zda záchvaty bolí a jestli se může epilepsie léčit.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) trpí epilepsií odhadem 1,2 % lidí ve Spojených státech. To představuje přibližně 3,4 milionu lidí.

V celosvětovém měřítku Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že epilepsií trpí přibližně 50 milionů lidí. Z toho přibližně 80 % žije v zemích s nízkými nebo středními příjmy.

Hlavním příznakem většiny lidí s epilepsií jsou záchvaty. Jedná se o návaly elektrické aktivity v mozku. To, kde v mozku se tyto záchvaty vyskytují, může ovlivnit jejich vliv na zbytek těla.

Kromě zvládání záchvatů se lidé s epilepsií často potýkají se stigmatizací. Jak píší autoři jedné studie:

„Bylo zjištěno, že stigmatizující povaha epilepsie a s ní spojené psychické potíže mají významný dopad na kvalitu života osob s epilepsií.“

Jedním ze způsobů, jak snížit stigmatizaci, je seznámit lidi s fakty o epilepsii. Níže se zabýváme 13 mýty o epilepsii. Na pomoc jsme si vzali poznatky Dr. Clifforda Segila, neurologa ze zdravotnického centra Providence Saint John’s Health Center v Santa Monice v Kalifornii.

Každý, kdo má záchvaty, má epilepsii

Ačkoli je epilepsie pravděpodobně nejznámějším záchvatovým onemocněním, není jediným. Epilepsie je způsobena abnormální elektrickou aktivitou v mozku, zatímco jiné stavy mohou mít jiné mechanismy.

Například nízká hladina cukru v krvi nebo problémy s fungováním srdce mohou způsobovat neepileptické záchvaty.

Nejčastější formou neepileptických záchvatů jsou disociativní záchvaty neboli psychogenní neepileptické záchvaty (PNES).

PNES mají souvislost s řadou faktorů, včetně duševních stavů a psychických traumat. Stojí za zmínku, že odhadem 10% lidí s PNES má také epileptické záchvaty.

Lidé s epilepsií nemohou pracovat

To je mýtus. Jak uvedl Dr. Segil pro Medical News Today, lidé s epilepsií nebo se záchvaty „mohou pracovat, když jsou jejich záchvaty kontrolovány léky“.

Řekl nám také, že „zná kolegy lékaře s epilepsií“.

„Existuje pouze několik případů, kdy záchvatová porucha vylučuje lidi z práce, a mezi ně patří například práce pilota a řidiče kamionu.“

Epilepsie je nakažlivá

Jedná se o starý mýtus, který je stále rozšířený, zejména v některých částech světa, ale nezakládá se na pravdě epilepsie rozhodně není nakažlivá.

Přestože však odborníci vědí, že epilepsie se nemůže přenášet z člověka na člověka, určení příčiny je náročné. Podle WHOT je příčina onemocnění stále neznámá přibližně v 50% případů na celém světě.

Níže jsou uvedeny některé z možných příčin epilepsie:

  • poškození mozku, ke kterému došlo během porodu nebo těsně po něm
  • malformace mozku s genetickým původem
  • těžké úrazy hlavy
  • mozková mrtvice
  • infekce mozku, jako je meningitida nebo encefalitida
  • některé genetické syndromy
  • nádory mozku

Lidé s epilepsií jsou emočně nestabilní

S epilepsií je spojeno značné stigma. Součástí tohoto stigmatu je i teorie, že lidé s tímto onemocněním jsou pravděpodobněji „emočně nestabilní“. To není pravda.

„Pacienti s epilepsií nejsou emočně nestabilní,“ řekl Dr. Segil MNT.

Je zneklidňující mít záchvatové onemocnění a vědět, že záchvat může kdykoli udeřit, ale většina pacientů s epilepsií je šťastná. Ve většině případů epilepsie je snadno zvládnutelná pomocí monoterapie neboli jednoho léku na záchvaty.

Epilepsie je duševní nemoc

S výše uvedeným mýtem souvisí i nepravda – epilepsie není duševní nemoc. Jak píše Nadace pro epilepsii:

Převážná většina lidí žijících s epilepsií nemá žádné kognitivní ani psychické problémy. Psychologické problémy u epilepsie se většinou týkají pouze lidí s těžkou a nekontrolovanou epilepsií.

Všichni lidé s epilepsií ztrácejí při záchvatech vědomí a mají křeče

Ne každý pacient s epilepsií ztrácí během záchvatu vědomí a má křeče. Podle Společnosti pro epilepsii:

„Ne všechny záchvaty zahrnují trhavé nebo třesoucí se pohyby. […] Existuje více než 40 různých typů záchvatů. To, jak záchvaty vypadají, se může lišit. Někdo může například na pár vteřin „ztratit vědomí“, [nebo] může bloudit a být zcela zmatený.“

Během záchvatu je nejlepší znehybnění těla

To je další rozšířený mýtus. „Většina záchvatů trvá 30-90 sekund a není důvod pacienta se záchvatem omezovat,“ vysvětlil Dr. Segil.

„Charakteristickým příznakem epileptiformního záchvatu je to, že není potlačitelný, což znamená, že nepřestanou, když člověka přidržíte.“

Vysvětlil však, že „je rozumné položit někoho na bok“. Navrhl také, že natočení záchvatu mobilním telefonem by mohlo lékaři pomoci upravit péči o daného jedince při záchvatu.

Záchvaty jsou bolestivé

Bolest během záchvatu je bolest vzácná. V jedné studii zjistili, že pouze 0,9% z 5 133 pacientů, kteří navštívili Jeffersonovo komplexní centrum pro epilepsii ve Filadelfii, zažilo nějaké bolesti.

Někteří lidé však mohou po záchvatu bolest pociťovat. Může to být způsobeno pádem nebo zraněním během záchvatu nebo kvůli prodlouženým svalovým kontrakcím.

Někteří lidé mohou před záchvatem, během něj nebo po něm pociťovat bolest hlavy.

Stroboskopická světla vždy vyvolávají záchvaty u lidí s epilepsií

Riziko záchvatu při sledování blikajících světel hrozí pouze osobám s fotosenzitivní epilepsií.

Fotosenzitivní epilepsie tvoří pouze 5 % případů epilepsie. U těchto lidí může záchvat vyvolat nejen stroboskopické osvětlení. Mohou je vyvolat i jiné vizuální podněty, například pohybující se obrazce a tvary.

Lidé během záchvatu často polykají jazyk

Jedná se o mýtus, který přesahuje rámec epilepsie. Ve skutečnosti není možné spolknout jazyk za žádných okolností.

Během záchvatu je však možné, že si jedinec může zlomit nebo jinak poškodit zuby. Může si také kousnout do rtů nebo jazyka.

Epilepsii nepomáhá žádná léčba

Naštěstí se jedná o další mýtus. Epilepsie se nedá vyléčit, ale existuje řada léčebných postupů, které vám pomohou.

U mnoha lidí antiepileptické léky úspěšně zabraňují záchvatům. Podle odhadů Společnosti pro epilepsii může 7 z 10 lidí s epilepsií přestat mít záchvaty, jakmile začnou užívat správné léky.

Pro jedince, kteří na léky nereagují, jsou dalšími možnostmi chirurgický zákrok, stimulace bloudivého nervu nebo pouze dietní zásah.

Zdroj informací: https://www.medicalnewstoday.com/articles/medical-myths-all-about-epilepsy
Zdroj fotky: Pixabay.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X