Stimulant je chemická látka, která urychluje chemické reakce uvnitř buněk a zvyšuje energii. Mez stimulační látky patří například kofein nebo amfetamin. Ovlivňují centrální nervovou soustavu, ovlivňují “únavu” a podporují organismus k vyšším výkonům.