Osifikace je proces, při kterém se tvoří kost. Je to vlastně přeměna chrupavky nebo vaziva na kost. Většina lidských kostí vzniká osifikací chrupavky. Menší kosti pak na podkladě vaziva (klíční kost nebo části lebky). Tento proces se objevuje při vývoji kostí a v menší míře i při zlomeninách.