Starček Fuchsův roste v lesích a na mýtinách hornatějších poloh, a to jak v lesích listnatých, tak i smíšených a jehličnatých (smrčinách) pásma bučin. Zvláště hojný je v lesích sudetských a hercynských.

Je velmi citlivý na přístup světla do porostů. Ukazatel svěžích až vlhkých humosních půd a jejich zralosti pro zmlazování většiny stinných dřevin. V stejnoměrně prosvětlených kulturních smrčinách bývá mnohdy rozšířen na humosních půdách v rozsáhlých porostech, jež jsou velkou překážkou zmlazování. Druh eurosibiřský. Kvete v červnu a červenci. Jemu zcela podobný je starček hajní Senecio nemorensis L., s nímž roste v horských lesích často společně. Druh s tendencí nitrofilní.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)