Spirometr je zařízení, které se používá při vyšetření dýchacích cest, k diagnostice astamatu a určuje závažnost onemocnění. Zaznamenává pacientovo dýchání a výsledkem vyšetření je graf, který ukazuje objem plic v závislosti na určitém časovém intervalu.