Centrální spánková apnoe je porucha, při které dochází, během spánku, k zástavě dýchání. Mozek nevysílá správně signály svalům ovládajícím dýchání.