Sepse je život ohrožující orgánová dysfunkce, která bývá způsobena různými druhy bakteriálních chorob (infekce močových cest, zápaly plic,) a obvykle bývá doprovázena teplotou. Do krevního řečiště se dostávají bakterie, na něž naše tělo reaguje agresivní obrannou reakcí. Mezi rizikové faktory patří věk (větší riziko hrozí u malých dětí a starých lidí), poruchy imunity či cukrovka.