Downův syndrom je vrozená choroba týkající se počtu chromozomů. Některé jeho rysy jsou patrné již na první pohled. Jedná se především o šikmé postavení očí. Bývá opožděn i celkový vývoj a to jak fyzický, tak i mentální. U těchto jedinců se také dříve objevují známky stárnutí, mají vyšší poruchu imunity, zubní anomálie, poruchy sluchu, vrozené srdeční vady, ale bývají velmi pozitivně naladěni. Ve středním věku se často objevují známky demence.