SAD je zkratka pro sezónní afektivní poruchu, smutek a depresi vyvolané nedostatkem slunečního záření. SAD se obvykle objevuje na podzim nebo v zimě a na jaře ustupuje. Projevuje se únavou a ospalostí a vykazuje některé z příznaků mezi něž patří nezájem o oblíbené aktivity, stahování se do ústraní, pocity zmaru a beznaděje.