Rozrazil horní roste ve stinných listnatých lesích vyšších poloh, zvláště v bučinách, nikdy však příliš hojný. Roste roztroušeně nebo ve velmi řídkých porostech na humosních, skeletových, ale úrodných půdách, často ve společnosti jiných ukazatelů úrodných půd a vegetačních prvků bučinných. Druh evropský, patřící k čeledi rostlin krtičníkovitých. Kvete v červnu a červenci.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)