Rinne test je jednoduchý test sluchu, který využívá ladičku ke zjištění, o jaký typ ztráty sluchu se u postiženého jedná. Porovnává vnímání jednotlivých zvuků.