Alkoholické halucinózy se u pacientů projevují sluchovými halucinacemi. Někdy mohou mít i protikladný obsah, takže některé hlasy pacienta obviňují, jiné je naopak brání. Vědomí při těchto halucinacích nebývá porušeno a u pacienta převládá úzkostlivá nálada. Někdy se u něho objevují i perzekuční bludy o pronásledování vlastní osoby nepřátelskými silami. Může to vyústit i v nebezpečí násilných činů. Počáteční stadium nemoci se projevuje úzkostmi, bolestmi hlavy a nespavostí. Tento stav může trvat týdny i měsíce. Pokud uvedené příznaky neodeznějí do šesti měsíců, hrozí riziko demence nebo schizofrenní psychózy.

Příklady alkoholických halucinací

Nemocný se v noci probouzí v úzkostné náladě, halucinuje strašidelné jevy, vidí postavy, které se nad ním sklánějí apd. Po probuzení se pacient pamatuje na to, že halucinoval, a je si vědom, že se jednalo o halucinace. Pokud přestane pít, mohou halucinace přejít v delirium tremens.