Recesivní faktor je protějškem dominantního. Používá se v genetice pro popis formy genu, který není účinný, vyskytují-li se v genu dvě různé formy pro jednu vlastnost.