Receptory jsou struktury (senzitivní nervová zakončení), které se vyskytují na vnější straně buněčné membrány. Přinášejí informace z vnějšího i vnitřního okolí. Dochází na nich k identifikaci chemických signálů a spouští buněčnou odezvu. Jsou tvořeny bílkovinnými látkami. Receptorů je celá řada, některé spolupracují s imunitním systémem.