Plicní embolie je ucpání jedné či více tepen v plicích krevní sraženinou, která se vytváří jinde v těle. Obvykle ji doprovází náhlá dušnost, bolest na hrudi a kašel. Příčinou jejího vzniku bývá nejčastěji žilní trombóza dolních končetin, kde se vytváří sraženina v cévách s oslabenou cévní stěnou.