PTSD je zkratka pro posttraumatickou stresovou poruchu, což je dlouhodobá reakce na traumatickou událost. Postižený prožívá, v myšlenkách, opakovaně stresovou situaci. Mezi časté příznaky patří nespavost, poruchy spánku, výpadky paměti, úlekové reakce. Porucha se může objevit jako následek situací, které ohrožují přímo postiženého nebo jeho blízké.