Ptačinec velekvětý roste v světlých lesích a hájích na vlhčích humosních půdách. Hojný v pobřežních houštinách na úrodných půdách svahových deluvií a náplavech. Význačný druh světlých listnatých lesů, hlavně habrových doubrav. Zřídkakdy chybí v podrostu lesů javoro-jasanových a v smíšených lesích habrovo-javorových, v chlumních útvarech s členitým povrchem půdy. Ptačincovitá rostlina s evropským rozšířením. Kvete v květnu, v teplejších polohách často již v polovici dubna.