Pseudodna je onemocně kloubů, které způsobuje porucha metabolismu purinů (dusíkaté sloučeniny). Dochází při něm k hromadění kyseliny močové (podoba krystalků). Následně vznikají zánětlivé či degenerativní změny kloubů. U žen se objevuje po menopauze, u mužů ve 4. 5 . dekádě života.