Lignany jsou antioxidační chemické látky nacházející se v semenech rostlin (len, sezam), některých druzích zeleniny, ovoce a obilí. Jejich úkolem je chemická ochrana proti hmyzu a mikroorganismům, proto jsou součástí rostlinných buněk. Najdeme je především v jejich vnějších vrstvách.