Posttraumatické bolesti hlavy jsou bolesti hlavy, vyplývající z poranění hlavy či krku. Někdy mohou mít i dlouhodobější ráz trvání.