Posttraumatická stresová porucha je prodloužená reakce na traumatickou událost. Vzniká jako reakce na traumatickou událost. Může způsobovat celou řadu potíží – úzkost, deprese, stres, nespavost. K vzniku poruchy může dojít následkem přímé účasti na traumatický zážitek, účastníkem však může být i někdo blízký.