Imunita je schopnost těla odolávat infekci a onemocněním.