Česnek medvědí roste roztroušeně, avšak velmi pospolitě ve světlých i stinných listnatých lesích od luhů až do pásma bučin. V středně vlhkých lužních lesích, často v souvislých porostech tvořících tzv. česnekové louky, září sněhově bílé kvítky v světlé zeleni listů jako hvězdičky. lndikuje příznivé stanovištní podmínky pro pěstování cenných listnáčů. V bučinách roste na vlhkých humosních půdách v údolích a ve vlhkých sutích s porosty jasano-javorovými (Acercio-Fraxinetum) i ve vlhčích suťových klenovinách s bukem (Aceretum pseudoplatani). Rostlina liliovitá rozšíření eurasijského. Rozkvétá od května do června.