Plicník lékařský roste v pobřežních houštinách na humosních půdách, zejména na dolním okraji svahových deluvií v lesích jasano-javorových, v úžlabních smíšených bučinách, potočních jaseninách i v smíšených lesích jasanu a olše. Rozšířen v celém

středoevropském lesním území, od rovin a pahorkatin až do horského pásma. Hojný v svěžích humosních habrových doubravách. Ukazatel svěžích humosních půd s příznivě probíhající nitrifikací. V kulturních lesích jehličnatých (smrkových) je hromadný výskyt plicníku ukazatelem stanovišť, jež jsou vhodná pro pěstování dřevin listnatých. Rostlina drsnolistá s evropským rozšířením. Kvete od konce března do května.