Konopice velkokvětá roste ve vlhkých lesích, v houštinách, sutích na humosních půdách. Charakterizuje svěží až vlhké půdy, s dobře se rozkládajícím humusem, dostatečně vzdušné. Nacházíme ji i v mezerách a na menších holinách v smrkových porostech, ano i na stinných svazích polomových ploch, na nichž se rozkládá humus. Hojná na zastíněných kamenitých pasekách mezi balvany. Neroste na příliš kyselých a humusem chudých půdách. Velmi pěkná pyskatá rostlina eurosibiřského rozšíření. Kvete od konce června do srpna. Význačná zvláště pro nitrofilní lesní společenstva.