Pižmovka obecná roste ve vlhkých listnatých lesích, v křovinách a hájích. Neroste nikdy hromadně, nýbrž zpravidla v menších koloniích. Charakterizuje svěží až vlhké humosní půdy, bohaté minerálními živinami. Nacházíme ji proto v starých příkopech, zanesených prstí. Útlá, pižmem zavánějící bylinka, s rozšířením boreálně obtočnovým. Jediný druh čeledi pižmovkovitých v naší květeně. Kvete záhy z jara v březnu a dubnu.