Parkinsonova nemoc je mozková porucha (jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění), která způsobuje pohybové problémy, včetně třesu, obtížích při chůzi a tuhosti svalů. Při tomto onemocnění dochází k úbytku nervových buněk ve středním mozku, které jsou velmi důležitým producentem dopaminu (látka, která umožňuje přenos signálů mezi nervovými buňkami).