Zácpa, změny nálad, ale i komentované snění. Prvotní příznaky vzniku Parkinsonovy choroby se mohou objevovat už 10 let před propuknutím nemoci

Parkinsonova choroba může být odhalena dlouhé roky před jejím samotným propuknutím. Prozatím není účinný lék, který by zpomaloval progresi této nemoci. Jak by ale mohlo dojít k mnohem účinnější léčbě?

Prvopočátky Parkinsonovy choroby

Parkinsonova choroba je progresivním onemocněním, které se vyznačuje poruchou hybnosti, třesem, šouravou chůzí a nadměrnou pomalostí. Příčinou jejího vzniku je úbytek nervových buněk produkujících dopamin. Ten je velice důležitý nervový přenašeč, který je zodpovědný za řízený pohyb. 

Nemoc se většinou začne projevovat po 50. roce, ale příznaky u některých jedinců se mohou objevit i dříve. Jako první záblesk může být postřehnutí syndromů jako je zácpa, změny nálad, snížená citlivost pachů, ale i porucha svalové atonie v REM spánku. 

Tato porucha je provázena motorickou i hlasově komentovanou části snění, která se naskýtá většinou v druhé části spánku. Často se objevuje vyčerpávající pronásledování. Tyto “předdiagnostické” symptomy signalizují, že k úbytku dopaminu dochází již dlouho předtím, než se projeví motorické potíže.

Mohla by souviset i s narušenou imunitou

Nová studie provedená La Jolla institutem imunologie v Kalifornii poukazuje na souvislost poškození nervových buněk mozku s imunitním systémem. Tento poznatek zveřejnil i odborný časopis Nature Communications. Imunitní reakce by mohla být znatelná již léta před propuknutím projevů Parkinsonovy nemoci. 

Tyto poznatky dávají lékařům naději, že by se parkinson dal opravdu potlačit, neboť jakmile dojde k úbytku nervových buněk, je pozdě. 

Další studie z roku 2017 odhalila souvislost s autoimunitním systémem. Ten by dle potvrzeného zvýšeného výskytu proteinu alfa-synukleinu alarmoval začátek nemoci. Výskyt alfa-synukleinu provokuje T-lymfocyty k napadení buněk tělu vlastních. Tím dochází k úbytku nervových buněk zásobených dopaminem. V mozkové části substantia nigra tak vznikají toxické shluky.

Zvýšená hodnota T-lymfocytů

Vědci také prezentovali kazuistiku jednoho nejmenovaného muže, kterému se již 10 let před projevem Parkinsonovy choroby prokázaly zvýšené hodnoty T-lymfocytů v odebraném vzorku krve. Právě ono zjištění může pomoci v časné diagnostice. 

Na opačné straně se zkoumaly i případy 97 pacientů majících diagnostikovanou Parkinsonovu chorobu. Bylo zjištěno, že s progresí nemoci dochází i k úbytku T-lymfocytů cílících na alfa-synuklein. Do 4 let od prvních příznaků dochází ke zničení až 90 % mozkových buněk v substantě nigra. Proto je již nemožné toto onemocnění potlačit.

Povede to k vývoji nového léku?

Pravděpodobně by pomohly léky potlačující imunitu, tzv. protifaktor nádorové nekrózy (anti-TNF). Pacienti léčení tímto lékem pro onemocnění střev měli až o 78 % menší pravděpodobnost výskytu Parkinsonovy choroby, což je nadějný výsledek.

Zuzka Pitříková

Zhruba 7000 hodin praxe, únava a vyčerpání. Z toho všeho mi zbyl jen obdiv ke všem zdravotníkům. Ale jelikož má každá mince stany dvě, tato životní událost mi přinesla i něco dobrého. Zkušenosti, několik tisíc hodin učení a poznatků k nezaplacení. Ráda to vše teď spojím s tím, co miluji… Kreativitou, psaním, přemýšlením a hledáním odpovědí na otázky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X