Paliativní péče je způsob léčby, který zmírňuje příznaky vážné nemoci, ale neléčí nemoc samotnou. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nejen nemocného, ale i jeho rodiny. Poskytuje péči lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. Pomáhá zmírnit bolest i duševní strádání a zachovat pacientovi důstojnost.