Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metoda, která se provádí v kardiologii, při vyšetření srdce. Díky ní lze zjistit poruchy rytmu srdce, ischemické změny, včetně infarktu. Vyšetření probíhá pomocí elektrod, které se přikládají na povrch těla. Výsledkem je elektrokardiogram, což je grafický záznam elektrické aktivity srdce, u něhož se zkoumá tvar vln a kmitů, jejich výška a vzdálenosti.