Ostřice lesní roste ve vlhkých lesích hornatějších poloh, v bučinách a olšinách pásma bučin na úrodných půdách. Na kyselých půdách neroste. Význačný prvek smíšených bučin, roste však i v bukových doubravách a jedlových-bučinách. Velmi hojná bývá v ssuťových útvarech v podrostu lesů jasano-javorových. Druh circumpolární, kvetoucí od května do června. Tvoří v lesích většinou řídké trsy nebo menší vysoké porosty. Nápadná rostlina šáchorovitá. je to jedna z nejstatnějších ostřic v našich lesích.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)