Nukleová kyselina je složitá chemická sloučenina, která se nachází v živých buňkách. Existují dva druhy: DNA a RNA.