Cyklooxygenáza je sloučenina zajišťující přeměnu kyseliny arachidonové na prostaglandiny a tromboxany. Je produkovaná v těle ve dvou či více formách, zvaných COX-1 a COX-2.