Neuron je mozková buňka, která se skládá z těla (obsahuje buněčné jádro) a výběžků. Výběžky přijímají a vedou vzruchy z vnějšího i vnitřního prostředí organismu. Podporují tak odpovědi organismu na podněty.