Netýkavka obecná roste v stinných hájích a křovinách, na vlhkých půdách v listnatých lesích od nížinných luhů až po luhové útvary horské. Ve vyšších polohách, v lesních světlinách i na menších čerstvých pasekách. Roste v souvislých porostech v oblasti listnatých lesů a luhů až po pásmo smíšených bučin. Nejčastěji v blízkosti pramenišť, podél horských potoků a na vlhkých humosních půdách. V prosvětlených kulturních smrčinách, někdy i na podhorských a horských pasekách nebo holinách po polomech ukazuje souvislý porost netýkavky příznivě probíhající nitrifikaci. Charakterizuje svěží až vlhké humosní, velmi úrodné půdy. Ukazatel nejlepších bonit a nejpříznivějších lesních typů. Rostlina je nápadná velkými souměrnými květy a tobolkami plodů které po uzrání po malém dotyku pukají. Jejich chlopně se rychle smršťují a odhazují daleko svá semena. Rostlina balsaminovitá rozšíření eurasijského. Kvete v červenci a srpnu.