Metabolismus (látková přeměna) je chemická reakce, která se vyskytuje ve všech živých organismech a je potřebná pro udržení života. Příkladem může být převod potravin na energii, kterou tělo potřebuje pro správné fungování.