Mařinka vonná roste ve stinných lesích a hájích od rovin a pahorkatin až do hor. Vyznačuje úrodné půdy s velmi příznivými fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Nejhojněji roste v oblasti bučin. Považuje se proto za význačný vegetační prvek bučinný.

I když toto tvrzení o středoevropských lesních společenstvech docela neplatí, je jisté, že v oblasti bučin dosahují porosty mařinky největšího rozvoje. Dosti velké souvislé porosty však tvoří i v habrových doubravách, lesích dubovo-bukových i bukovo-jedlových. Roste i v kulturních smrčinách smíšených porostech. Zpravidla ovšem na stanovištích původních smíšených bučin. Mařinkovitá rostlina, s rozšířením eurosibiřským. Kvete od května do června. Stanovištně typologicky a fytocenologicky velmi důležitá rostlina.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)