Locika zední roste na dobrých humosních půdách, v stinných lesích i na zastíněných skalách, často na zdech. Hojná i v jehličnatých porostech na půdách ne příliš znehodnocených. Největšího rozvoje dosahuje v habrových a bukových doubravách a smíšených bučinách. Nepříliš hojná na kyselých půdách. Druh evropský. Patří do čeledi rostlin složnokvětých. V středoevropských lesích roste od nížinných luhů až po horské smrčiny. Kvete od června do srpna.